Hunter Hunted


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında [Enter] tuşuna basarak aşağıdaki şifreleri yazın:

COLE - Ölümsüzlük ve bütün silahlar
SNELLINGS - Tam sağlık
TREVOR - Tam cephane