Incubation


Türü: Hile Kodu

Şehir haritasındayken aşağıdaki kodları yazın:

ix1 = Tüm bölgeler görünür hale gelir
ix2 = Her ünite için 10 yetenek (skill) puanı verir
ix3 = Takımınız için 500 malzeme puanı verir
ix4 = Sonraki göreve geçirir