Independence War


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında darkgoat yazın ve [Shift] tuşuna basılı tutarak aşağıdaki tuşlara basın:

I - Tanrı modu
; - Hedefi dondurur
A - Hızınızı yükseltir
W - Görevi kazandırır