Interstate '76


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında [Ctrl] ve [shift] tuşları basılıyken aşağıdaki kodları yazın:

getdown - Trip Mission tamamlanır
thirdnostril - Hedef alırken mesafe sınırı kalkar
wiggleburger - Ekranı bulanıklaştırır