Iron Storm


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında escape tuşuna basınız ve açılacak olan konsol ekranında aşağıdaki kodları girebilirsiniz.

BLINDAX - Maksimum mermi
LATOUNGA - Maksimum sağlık