Jack Nicklaus 5


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında aşağıdaki kodları girin:

superball: Yüksek zıplama
molehills: Büyük tepeler