Jane's USAF


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında aşağıdaki tuş kombinasyonlarını kullanın:

[SHIFT] + F - Benzin doldurur(tekrarlayın)
[SHIFT] + S - Güvenlik modu açık
[SHIFT] + D - Hile mesajı açık