Jedi Knight: Mysteries of the Sith


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında T ye basınız ve kodları girdikten sonra [Enter]'a basın:

iamagod - Tüm güçler
diediedie - Tüm silahlar
gimmiestuff - Tüm malzemeler
gameover - Bölüm atlar
statuesque 0 - Yapay zekayı kapar
statuesque 1 - Yapay zekayı açar
freebird - Uçuş modu
boinga on - Silahlardan etkilenmezsiniz
boinga off - Silahlardan zarar görmeye başlarsınız
cartograph - Tüm haritayı gösterir
gospeedso 0 - Yavaş çekim hareket edersiniz
gospeedso 1 - Normal hıza geri dönersiniz
quickzap - Teleport