JetFighter 3


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında aşağıdaki kodları girin:

Ctrl+X: Herhangi bir uçağı patlatma
Shift+F: Yakıtı doldurur
Shift+M: Cephane dolar