Jetpack


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında yazın:

Bölüm atlama - [Tab] + 2 + S
Ekstra hak - [Tab] + 2 + L
Yakıtı doldurur - [Tab] + 2 + F
Ölümsüzlük - [Tab] + 2 + I