Karate Kid 2


Türü: Hile Kodu


Tek kişilik oyunda [P] tuşuna basarak son bölüme, iki kişilik oyunda ise sondan iki önceki bölüme gidebilirsiniz.