K-Hawk: Silent Escape


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında boşluğa yazın.

3mulo - Bölüm atlama.
lumo3 - Sınırsız sağlık ve cephane