Kingdom Under Fire


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında ENTER'a basın ve aşağıdaki kodları girin:

~makemyday - Kodları aktif hale getirir
~baegopa - Tüm kaynaklara 500.000 ekler
~simsimhae - Hızlı inşa
~dayspring - Tüm haritayı açar
~godblessu - Sağlığı doldurur
~amosbemerciful - Mananızı doldurur
~knowledgeispower - Hızlı mana yenileme
~opensesame - RPG Modundaki tüm kapılar açılır

RPG Modu:
RPG modundayken, kodların önüne "~" yerine "." (nokta) koyun