Kiss Psycho Circus: The Nightmare Child


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında ' tuşuna basıp konsolu açın. Sonra aşağıdaki kodları konsola girin:

Invuln - Ölümsüzlük modu
GimmieGimmieGimmie - Tüm silahlar
NoClip - Duvarlardan geçme
NextArmor - Sağlığı ve zırhınızın enerjisini yükseltme
Listcommands - Tüm komutları listeler
Nextmonster - Bir sonraki düşman
Prevmonster - Bir önceki düşman
Notarget - Hedef alma kapalı
Spectator - Uçma modu
Restartlevel - Restart eder
Cycleplayerclass - Sınıf değiştirme