KKND 2: Crossfire


Türü: Hile Kodu

Oyuna -badnews koduyla başlayın. Yani kısayol komut satırı C:\Games\KKND Krossfire\Kknd2.exe" -badnews olmalı. Şimdi de oyundayken [Ctrl]+[Tab] tuşlarına basın. Bunu üzerine "Cheats Enabled" diye bir mesaj çıkacak. Mesaj çıktıktan sonra aşağıdaki tuşları uygulayın

[CTRL]+[M] - Extra para
[CTRL]+[C] - Bölümü kazanma
[CTRL]+[F] - bölümü kaybetme
[CTRL]+[T] - Haritada sisi kapatır