Lead Soldier


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında yazın:

Didju - Bütün harita
Luthor - Ölümsüzlük
Joseph - 100% inşa
OHYES - Görevi kazandırır