Legend of the Red Dragon


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında ormandayken (forest) önce Jennie yazın ve ardından aşağıdaki şifreleri yazın.

babe
hott
dung
ugly