Lemmings 2: Tribes

Türü: Hile Kodu

Lemmings directory'sini dos'ta açın ve aşağıdaki kodu girin:
Echo Cheat = 1 >> L2.INI [Enter]

Daha sonra oyuna girin "prefs"i seçin ve "cheat mode"u seçin.