Lemmings 3D


Türü: Hile Kodu

İlk on bölümün şifreleri

Bölüm 2 - NASTALK
Bölüm 3 - PADUASDY
Bölüm 4 - BRECOQUE
Bölüm 5 - OCHIDORE
Bölüm 6 - CECROPIA
Bölüm 7 - KABELJOU
Bölüm 8 - DOUMPALM
Bölüm 9 - HABENERA
Bölüm 10 - PAREGON