Little Fighter 2


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki tuşlara oyun esnasında basın:

[F6] - Sınırsız mana
[F7] - Herşeyi iyileştirir