Machiavelli: The Prince


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri Venice ekranında yazın. Eğer doğru yazdıysanız bir beep sesi ile birlikte bir mesaj alacaksınız.

HDIVIEW - Haritayı gösterir
HDIKASH - 50,000 Florin verir
HDISPY - Düşmanlarınızın hareketlerini gösterir
HDIKARNAGE - Paralı askerleri açar ve kapar