Mars Maniac


Türü: Hile Kodu

Adınızı aşağıdaki kodalardan herhangi biri olarak girin:

"lazy" = Oyun hızlanır
"Blast" = turbo