Myth II: Soulblighter


Türü: Hile Kodu

Tüm bölümleri açmak için "New Game"'e tıklarken "Shift" tuşuna basın.

Aşağıdaki kodları oyun sırasında gireceksiniz;
[Ctrl][Alt][+] - Bölümü başarıyla bitirirsiniz
[Ctrl][Alt][-] - Bölümü yenilgiyle bitirirsiniz
[Ctrl][Alt][Shift] tuşlarına basarken bir hayvana tıklarsanız seçtiğiniz hayvan ölür.