Navy Seals


Türü: Hile Kodu

Oyunun dizinindeki autoexec.cfg dosyasını Notepad yada benzeri bir text editörü ile açın ve aşağıdaki parametrelerin değerlerini değiştirip kaydedin.

PlayerTakeDamage: Tanrı modu (açık 1/kapalı 0)
AITakeDamage: Düşman için Tanrı Modu (açık 1/kapalı 0)
PlayerClip: Clipping mode(duvarlardan geçme) (açık 1/kapalı 0)