Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında "`" tuşuyla konsolu açın Debugmode 1 yazarak hileleri aktif hale getirin. Bunu yazdıktan sonra aşağıdaki kodları girebilirsiniz;

givexp - Maksimum seviyeye gelme
dm_givegold - Altın verir
dm_god - Ölümsüzlük
dm_heal - Sağlık
dm_givelevel - Karakter seviyesi seçimi
dm_mylittlepony - Hobi atı kullanma
dm_cowsfromhell - Ölümcül uçan inekler
setstr - Strenght değiştirme
setdex - Dexterity değiştirme
setint - Intelligence değiştirme
setwis - Wisdom değiştirme
setcon - Constitution değiştirme
setcha - Charisma değiştirme
modspellresistance - Büyü dayanıklılığı değiştirme
setage - Yaş değiştirme
setattackbase - Saldırı gücünü değiştirme
setappearance - Irk değiştirme
getlevel - Seviye değiştirme
modsavefort - Fortitude Save Modifier'i değiştirme
modsavereflex - Reflex Save Modifier'i değiştirme

Düşmanı kolayca öldürme
Fare imlecini düşmanınızın üstüne getirin ve farenin sol tuşuyla basılı tutun, ardından Y'ye basın.