Ninja Spirit


Türü: Hile Kodu

Ölümsüzlük - Oyunu durdurun (pause) önce [F9] sonra [Sol Shift] tuşlarına basın.