Normality


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında WINDY yazın ve [Enter] tuşuna basın. Daha sonra [F1] tuşuna basarak diğer bölümlere geçebilirsiniz.