Outer Ridge


Türü: Hile Kodu

Oyunu, komut satırına -devparm parametresini ekleyerek çalıştırın. Oyunda ana menüdeyken [Alt]+[Shift]+[U] tuş kombinasyonunu uygulayarak bölüm değiştirme moduna geçebilirsiniz.