Outpost 2


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında:

[CTRL] + [F4] = 10% yüksek nüfus

[CTRL] + [F11] = Sınırsız kaynak