Pacland


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında [Enter] tuşuna basarak aşağıdaki şifreleri yazın ve tekrar [Enter] tuşuna basın.

Sally Shears - Bütün harita açık
Eye of Newt - Bütün büyüler
Pot of Gold - 10.000 altın verir
Hurry up Guys - İnşayı hızlandırır
Iron Forge - Bütün teknolojiler