Pariah


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında ~ tuşuna basarak konsolu açın ve aşağıdaki kodları girin:

allammo - Tüm silahlar için mermi
behindview 0 - Birincil kişi bakışı
behindview 1 - Üçüncül kişi bakışı
God - Ölümsüzlük
Ghost - Duvarlardan geçme ve uçma
Walk - Ghost hilesini kaldırır
Loaded - Tüm silahlar
suicide - İntihar