Pharaoh


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+C tuşlarına basıp, aşağıdakileri yazın:

KOD SONUÇ
------------- -----------------------
Pharaohs Tomb Bölümü kazanma
Fury of Seth Kızgın tanrılar
Treasure Chest Para verir
mockattack1 Düşman karadan saldırır
mockattack2 Düşman denizden saldırır
Bounty Tarımda verim
Mummys Curse Tarımda verimsizlik
Pharaohs Glory İhracatta artış
Bird of Prey Düşük ticaret
Supreme Craftsman Storage Yard kapasitesi artar
Noble Djed Stoklar dolar
Typhonian Relief Askerleri korur
Seth Strikes En iyi askerleri yok eder ve kışlasını yıkar
Cat Nip Pazar ve evler yiyecekle dolar
Kitty Litter Salgın hastalık başlar
Hippo Stomp Sinirli su aygırları
Side Show Su aygırı yaratır
Life From Death Ekin ikiye katlanır
Underworld Tarlaları yok eder
Big Dave Endüstri binalarını yok eder
Grenow Storage Yard'lar yok olur
Spirit of Typhon İşgalcilerden korur