Planet of Apes


Türü: Hile Kodu

Options ekranında aşağıdaki şifreleri isminiz olarak yazın.

Great ape - Tanrı modu (maymunlar için)
Apesaremyfriends - Tanrı modu
Fastdunk - Hızlı Koşma
Buggers”store – Matrix modu
!haleluya! - Maymunlar delirir
aliensdock - Maymunlar yaratık olur
crap more on limet – Maymun olursunuz