Political Tycoon


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında [Enter] tuşuna basarak mesaj menüsünü açın ve aşağıdaki şifreleri yazın.

redemption - Diğer ülkelerin düşmanlık dereceleri düşer.
beauty - Diğer ülkeler size tamamen dost olur ve en büyük düşmanınıza savaş açarlar.