Quake: The Nehara Project


Türü: Hile Kodu

MAX - Ölümsüzlük
MONSTER - Görünmezlik
WRAITH - Duvarlardan geçebilme
SCRAG - Uçma modu

Not: Daha fazla hile için Quake hilelerine bakın.