Radix: Beyond the Void


Türü: Hile Kodu

NSOPTA - Maksimum, zırh, enerji, silah, plasma bombaları ve cephane
NSBAGWAN - Ultra-Kalkanlar
NSWARPxy - X = Episode, Y= Level (Yazarak gidebilirsiniz)
NSOPTM - Tüm harita