Rainbow Six: Rogue Spear


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında enter tuşuna basın ve aşağıdaki kodlardan herhangi birini girin:

theshadowknows: Görünmezlik
teamgod: Takımca ölümsüz olursunuz
nobrainer: Zekayı kapatır