Repton


Türü: Hile Kodu

Bölüm kodları:

2 - rewards
3 - premier
4 - ostrich
5 - diamond
6 - strayed
7 - prophet
8 - coached
9 - shorter
10 - visible
11 - tuneful
12 - unicorn
13 - readers
14 - connect
15 - cartoon
16 - freedom