Ricochet: Lost Worlds


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında aşağıdaki kodları girebilirsiniz:

CHEATREVERSE - Kontrolleri tersine çevirmek
KILLMENOW - Bir can kaybedersiniz
SHOWMPH - Top hızını gösterir
SHOWFPS - FPS'yi gösterir
DEBUGUNLOCKALL -Tüm bölümler
DEBUGSKIP - Bölüm atlama