Rise of the Triad


Türü: Hile Kodu

DIPSTICK - Hile modu açık/kapalı
GOTO - Bölüm atlama
SLACKER - Bütün anahtarlar