Saints of Virtue


Türü: Hile Kodu


Hızlı dönüşler - Oyun esnasında rotate yazın ve [BackSpace] tuşuna basın.

Atış yüzdesini görmek - Oyun esnasında STAT yazın ve [F9] tuşuna basın.