School Tycoon


Türü: Hile Kodu


Oyun esnasında hile kodlarını aktif hale getirmek için IAMACHEATER yazarak aşagıdaki şifreleri girin:

[CTRL]+[Sol-SHIFT]+0 - Felaket yaratma
[CTRL]+[Sol-ALT]+C - Paranızı yükseltir
[CTRL]+[Sol-SHIFT]+C - Paranızı düşürür