Secret Service: In Harm's Way


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında "~" ile konsolu açın ve aşağıdaki kodları girin:

Kod: Sonuç
aigodmode 1: Ölümsüzlük
aiprotectprotectee 1: Ölümsüzlük