Sensible Soccer

Türü: Hile Kodu

SOC.EXE'yi bir hex editör kullanarak aşağıdaki gibi edit edin:

Bulun : 87 5E F3 A6 74 03
Değiştirin: -- -- -- -- EB --