Seven Kingdoms 2: The Frahtan Wars


Türü: Hile Kodu

Hile modunu aktif hale getirmek için !!##%%&& yazın. Daha sonra şifreleri girin:

CTRL-T: Gelişmiş teknoloji
CTRL-U: Ölümsüz kral modunu açıp kapatır
CTRL-A: Debug mesajlarını açıp kapatır
CTRL D: Yapay zeka
CTRL-J: Sürpriz
CTRL-\: +1000 yiyecek
CRTL-Z: Hızlı inşaat modunu açıp kapatır
CTRL-C: +1000 hazine
ALT+CTRL-E: -10 rüşvet-şöhret
ALT+CTRL-R: +10 rüşvet-şöhret
ALT+CTRL-J: Seçili bina için +20 damage
ALT+CTRL-K: Seçili bina için -20 damage
ALT+CTRL-X: -1000 hazine
ALT+CTRL-C: -1000 yiyecek