Sniper - Path of Vengeance


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında "~" tuşuyla konsolu açıp hileleri girebiliriniz. Hilelere değer olarak 1 vererek aktif hale getirin, 0 değeriyle kapatın.

god (0/1) - Ölümsüzlük
fullstamina (0/1) - Sınırsız dayanıklılık
invisible (0/1) - Görünmezlik
DrawPaths (0/1) - Engine Paths'leri gösterir
DrawKilledCount (0/1) - Ölüm sayılarını gösterir
DrawPostacPaths (0/1) - Diğer engine paths'leri gösterir