Soldier of Fortune


Türü: Hile Kodu

Öncelikle MS-DOS komut istemine giderek oyunu +set console 1 ekiyle açın veya oyunun kısayoluna sağ tuş ile tıklayarak Özellikler kısmında Komut Satırı'nı şöyle yapın:

"c:\....\SOF\sof.exe" +set console 1

Daha sonra oyun esnasında "~" tuşuna basın. Öncelikle /cheats 1 yazıp, hileleri aktif hale geçirdikten sonra şunları yazabilirsiniz:

heretic: Ölümsüzlük.
elbow: 1-5 arası silahlar.
bigelbow: 6-10 arası silahlar.
ninja: Düşmanlar size saldırmaz.
phantom: Duvarlardan geçin
matrix #: Zaman hızını değiştirir(# yerine 1-10 arası sayı girin)
gimme X: X isimli nesneyi verir*
killallmonsters: Tüm düşmanları öldürür
updateinvfinal: Cephane verir
map Y: Y Seviyesine gider. Y yerine:

tut1, tsr1, tsr2, trn1, arm1, arm2, arm3, kos1, kos2, kos3, sib1, sib2, sib3, irq1a, irq1b, irq2a, irq2b, irq3a, irq3b, ger1, ger2, ger3, ger4, nyc1, nyc2, nyc3, sud1, sud2, sud3, jpn1, jpn2, jpn3 yazabilirsiniz.

*NOT:

gimme X hilesindeki X'leri öğrenmek için:

Önce konsolda DEVELOPER 1 yazın;
Konsolda ENTLIST yazın, böylelikle oyundaki tüm nesnelerin listesi gelecek.
Daha sonra tekrar konsolda GIMME nesne_adı yazarsanız bu nesne oluşmuş olur.