Space Quest


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında aşağıdaki kodları girin:
Alt + I = İstediğiniz herhangi bir objeyi alın
Alt + T = Teleport
Alt + M = 20 dolar alın