Spell Force: The Order of Dawn


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında, CTRL + ] tuşlarına basarak konsolu açın ve aşağıdaki kodu girin:

GiveMeGoods (0-99999) - ?


Oyun sırasında CTRL ve + tuşlarına basarak konsolu açın ve aşağıdaki kodları girin.

Not: Bu kodlar, sadece v1.02 ve üzeri versiyonlarında çalışır.

Application:SetGodMode(1) - Ölümsüzlük
Application:SetNoManaUsage(1) - Büyüler mana harcamaz
Application:FastHeroCast(1) - Karakterinizi hızlandırır
Application:SetBuildingFastBuildMode(1) - Hızlı inşaa
Application:SetFigureTechTreeMode(1) - Tüm birimler
Application:GiveMeGoods(99999) - Ham madde verir
Application:SetBuildingTechTreeMode(1) - Tüm binalar