Star Trek: Klingon Honor Guard


Türü: Hile Kodu

Oyundayken [Tab] tuşuna basarak aşağıdaki kodları girebilirsiniz:

god - God Mode (Ölümsüzlük)
allammo - Tüm silahlardan 999 kullanım hakkı
behindview 1 - Arkadan görünüş
normalview 0 - Normal görünüş
fly - Uçuş modu
ghost - Duvarlardan geçebilirsiniz
invisible1 - Görünmezlik
invisible0 - Görünmezlik kapalı
killall [#] - # yaratığını öldürür (Bir isim yazın)
killpawns - Tüm yaratıkları öldürür
open [harita ismi veya URL] - Level veya server seçimi
playeronly - Zamanı durdurur
slomo [#] - Oyun hızını # yapar (Normali 1'dir)
hideactors - Tüm gizli yaratıklar, silahlar ve eşyalar
showactors - Tüm yaratıklar, silahlar ve eşyalar